سیستم تصفیه فاضلاب آبکاری

 

سیستم تصفیه فاضلاب آبکاری

نصب شده در کارخانه لوسترسازی نورسازان

 

سیستم تصفیه فاضلاب آبکاری

 

سیستم تصفیه فاضلاب آبکاری

نصب شده در کارخانه آبکاری عارفی

 

تصفیه فاضلاب آبکاری صنایع عرفانیان

سیستم تصفیه فاضلاب آبکاری

نصب شده در کارخانه آبکاری عرفانیان

 

آبکاری

 

تصفیه فاضلاب آبکاری

نصب شده در ماشین سازی شمال پیروز

 

سیستم تصفیه فاضلاب آبکاری معدنچی

سیستم تصفیه فاضلاب آبکاری

نصب شده در کارخانه آبکاری معدنچی

تصفیه فاضلاب آبکاری شودر

تصفیه فاضلاب آبکاری

نصب شده در شیرآلات شودر

تصفیه شیرابه زباله

سیستم تصفیه شیرابه زباله

نصب شده در یکی از ایستگاه های پسماند تهران

تصفیه فاضلاب دامداری

نصب شده در گاوداری در تهران